Geliştirilen Kodlama Kitapları ve Özellikleri

Öğrenci Seviyesine Uygun Tasarım

01

 • İçerikler, öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olacak şekilde her sınıf seviyesine göre özel olarak tasarlanmıştır.
 • MEB kazanımlarına ve 21. Yüzyıl becerileri temel alınarak geliştirilmiştir.
 • TIMS ve Pisa sınavlarına hazırlık bileşenleri içerdiğinden öğrencileri uluslararası düzeyde rekabetçi olmalarına yardımcı olması amaçlanmıştır.
 • Kodlama kitaplarda, okul öncesi programlarda yer alan çeşitli temalar işlenmektedir.
 • Her tema, çocukların merakını uyandıracak ve öğrenmeye teşvik edecek şekilde seçilmiştir.

Etkileşimli İçerikler

02

 • İçeriklerimiz etkileşimli içerikler şeklinde tasarlanmıştır.
 • Etkileşimli içerikler öğrenmeyi teşvik eder ve öğrencilerin katılımını artırır.
 • Etkileşimli materyallerle daha fazla öğrenme deneyimi yaşarlar.
 • Etkileşimli içeriklerde yer alan geri bildirimler özellikleri, öğrencilerin eksikliklerini ve güçlü yönlerini anlamalarına, öğrenmelerini ve becerilerini sürekli olarak iyileştirmelerine yardımcı yardımcı olur.

Anlaşılır ve İlgi Çekici İçerikler

03

 • İçerikler, öğrencilerin ilgisini çekecek görsel ve metinsel içeriklerle zenginleştirilmiştir.
 • Tüm içeriklerde, öğrenci seviyelerine uygun, basit ve eğlenceli bir dil kullanılmıştır.
 • Öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Kodlama Becerilerinin ve Bilgisayar Bilimi İlginin Artırılması

04

 • İçerikler, çocuklara temel kodlama becerilerinden ileri programlama becerilerine kadar bir yelpazede öğretim içeriği destekler.
 • Bilgisayar bilimine olan ilgi ve merakı artırmak için tasarlanmıştır.

Günlük Hayata Dair Örnekler ve Akademik/Bilimsel Alt Yapı

05

 • İçerikler, günlük hayata dair somut örneklerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilere, öğrenilen konuların gerçek dünya uygulamalarını anlama fırsatı sunmaktadır.
 • Aynı zamanda içerikler, güçlü bir akademik ve bilimsel temele göre geliştirilmiştir. Her bir içerik, ilgili akademik bilgilere ve bilimsel yöntemlere dayalı olarak hazırlanmıştır.
 • Öğrencilerin hem günlük yaşamla hem de bilimsel düşünmeyle bağlantı kurmalarını teşvik etmektedir.

Oyun Temelli Öğrenme Yaklaşımı

06

 • Kodlama kavramları, oyunlaştırılmış etkinlikler ve hikayeler aracılığıyla sunulur.
 • Bu yaklaşım, çocukların öğrenirken eğlenmelerini ve daha iyi etkileşim kurmalarını sağlar.
 •