Algoritma Nedir?

Algoritma sözcüğünün kökenine bakarsak el Harezmi’nin “algorizm” kelimesinden gelir. Anlamı: “Sayıları kullanarak problemleri çözmek” demektir.

Algoritmayı basitçe anlatmak gerekirse, bir olayın adımlarının sıralı biçimde alt alta yazılmasıdır. Gerçek hayatta işlemleri nasıl ki bir sıraya göre yapıyorsak bilgisayar dilinde de olayları bir sıraya göre yazmamız gerekir. Şimdi günlük hayattan bir örnek verelim.

Örnek 1: Kahve yapmanın algoritması  • Adım 1: Başla
  • Adım 2: Bardak, kahve, şeker, kaşık ve demliği al.
  • Adım 3: Demliğe su koy
  • Adım 4:Demliği ocağa koy.
  • Adım 5: Ocağın altını yak..
  • Adım 6:Bardağa yeterli miktarda kahve koy..
  • Adım 7: Su kaynadıysa bardağa boşalt, kaynamadıysa beklemeye devam et.
  • Adım 8: Bardağa iki kaşık şeker at.
  • Adım 9: Bardaktaki kahveyi kaşıkla karıştır.
  • Adım 10: Bitir
Her algoritma “başla” ile başlar “bitir” ile biter. Bilgisayar dilinde ifade etmek için sayısal ifadeler kullanılabilir. Başka bir örnek verelim.

Örnek 2: Sınavdaki en büyük notu bulan algoritma.


1. En büyük = ilk sınav kağıdındaki not (ya da olabilecek en düşük değer kabul edilebilir).
2. İncelenecek sınav kağıdı var ise
3. 1 Sınav kağıdındaki not > En büyük ise En büyük = Sınav kağıdındaki not
4. En büyük değerini yaz.
5. Dur
Algoritmanın yazımı daha simgesel olabilir. Ni i. Öğrencinin notu olsun.
1. EB = N1
2. i = 2
3. İncelenecek sınav kağıdı var ise
4. 1 Ni>EB => EB = Ni
5. 2 i = i + 1
6. EB’ yi yaz.
7. Dur

Algoritma ne işe yarar?

Algoritmalar bilgisayar programları yazmaya yararlar. Programı bir yemeğe
benzetirsek, algoritmaya o yemeğin tarifi diyebiliriz. Kodlama ise tarifin,
bilgisayarın anlayacağı bir programlama dili ile hazırlanmasına karşılık geliyor.
Kodlamayı hakkıyla yapabilmek için öncelikle algoritma mantığını öğrenmek gerekiyor.[1]

Algoritmayı öğrenmek öğrencinin analitik düşünme becerisini geliştirir. Düşüncelerini daha iyi ifade etmesini sağlar. Programlama öğrenmek için temel oluşturur.