Temel Bilgi Teknolojileri

Bilgi teknolojileri kavramı, telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojilerinin insanoğlunun hayatında yer etmeleriyle ortaya çıkmış bir kavramdır. Belirtilen teknolojilerin gelişmeleri ve insanların günlük yaşantılarında daha çok ön plana çıkmaları ile beraber önemi de gittikçe artmaktadır. 21. yüzyıl açısından bakıldığında, bilginin kişi ya da kişiler tarafından sağlanması, işlenmesi, aktarılması ve raporlanması konuları açısından bilgi teknolojileri insanlara yardımcı olan teknolojiler olarak görülebilirler.

Temel bilgi teknolojileri öğrendikten sonra, günlük hayatta kullanılan teknolojiler daha iyi anlaşılabilecektir. Bunun yanında, daha önce kullanılmamış olan teknolojiler hakkında da bilgi sahibi olunması sağlanacak ve onların kullanımı için de yol açılmış olacaktır. Temel bilgi teknolojileri şu konuları içermektedir:

Temel bilgisayar bilgileri, Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, İnternet kullanımı